Misyon / Vizyon
11 Mayıs 2022

 MİSYONUMUZ (GÖREVİMİZ)

Ulusal ve uluslararası etik ilkeler ve kalite standartları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; kaliteli, verimli, güvenilir, evrensel değerler ölçeğinde, güncel bilim ve teknolojinin tüm imkânlarından yararlanarak, gelişen ve değişen sağlık hizmetlerini nitelikli bir şekilde vermektir. Sağlık hizmetlerinin her insanın en temel hakkı olmasından dolayı, bu hizmetlerin bireylerin ve toplumun her kesimi için kolay, ulaşılabilir, şeffaf, sürekli eğitim ve gelişim çabasıyla toplumsal faydayı gözeten bir yaklaşımla etkin, etkili, verimli, güvenilir, güler yüzlü, toplumun yaşam kalitesini yükselten sağlık hizmeti sunmaktır.

 

VİZYONUMUZ (AMACIMIZ)

Sağlığı koruma ve geliştirme bilinciyle; Akademik değerlerle hizmet veren tıbbi kadromuz ve yetkin çalışanlarımızla vermekte olduğumuz nitelikli eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini sürekli geliştirerek, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan bir sağlık kuruluşu olmaktır.

                                   

DEĞERLERİMİZ

Etik Davranış ve Bütünlük : Sağlık hizmetini doğruluk, dürüstlük, güven ve etik ilkeler doğrultusunda sunuyor, bütün profesyonel ilişkilerde ahlaki çerçevede davranıyor, şeffaflık sağlıyoruz

Hasta Mahremiyeti : Hasta mahremiyetine saygı gösterilmesi esasları doğrultusunda “Her türlü tıbbi müdahaleyi, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi” suretiyle icra ediyoruz.

Tarafsızlık : Eşit sağlık hizmeti sunarak , dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, siyasi düşünce gibi sebeplerle ayrımcılık yapmıyor, önyargı ve kalıplaşmış davranışlara karşı mücadele ediyoruz.

İnsan Odaklı Yaklaşım:Hastalarımızın ve yakınlarının gereksinimlerini, sürecin tamamını göz önünde bulundurarak anlamak ve beklentilerinin ötesine geçebilen hizmet kalitesini sunmak gayretindeyiz. Onlara misafirperverliğimizi hissettirmek istiyoruz. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için onlara gerekli desteği vermek için buradayız.

Öncelikliğimiz Hasta Güvenliği: Sunduğumuz sağlık hizmetlerinde hastaların güvenliğini sağlamak önceliğimiz olup, tüm çalışanlarımız tarafından güvenlik önlemleri alınarak hastalarımızın tedavi ve bakımlarını sürdürmekteyiz.

Hastalarımızın, yakınlarının ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak en önemli önceliğimizdir. Önlenebilir hatalar nedeni ile hiç kimsenin zarar görmesini istemiyoruz ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz. Olası riskleri önceden belirleyerek hasta ve yakınlarının güven içinde sağlık hizmeti almaları için çalışıyoruz.

Etkin Kriz Yönetimi : İşyeri  ortamının hasta, çalışan ve ziyaretçilerimiz için sağlıklı ve güvenli koşullarda olmasını sağlamaktayız.

Hastalarımızın Haklarına Saygı Duyuyoruz

Açık iletişim kurmanın, kültürel, fiziksel ve psikolojik gereksinimlerini anlamanın önemini biliyoruz. Herhangi bir ayrım gözetmeksizin hastalarımız ve yakınlarının haklarını koruyoruz.

Takım Çalışmasının Gücüne İnanıyoruz ve Birbirimize Odaklanıyoruz

Hastanemizin performansının, değişim ve ilerlemesinin temel kaynağı çalışanlarımızdır. Ortak hedeflerimize ulaşmak için, güven ortamı içinde etkin ve yapıcı ekip çalışmasının gücüne inanıyoruz.

Topluma ve Çevreye Karşı Duyarlıyız

Toplumun sağlık gereksinimlerine duyarlılık gösteriyoruz. Yaşam kalitesinin artması için sağlık alanında en iyi hizmeti halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Faaliyetlerimizde çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermemeye büyük özen gösteriyoruz. Çevreye etkilerimizi saptayıp ve varsa olumsuz etkileri en aza indirmeye, doğal kaynakları korumaya, atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle en aza indiriyoruz.

Bilgiyi Kullanıyoruz

Karar ve eylemlerde yalnızca sezgilere, duygulara ve deneyimlere değil, güvenilir bilgilerin derlenip kullanılmasına önem ve öncelik veriyoruz. Bunun için araştırıyor, analiz yapıyor, elde edilen bilgiyi paylaşıyor ve etkin bir şekilde kullanıyoruz.

Sürekli Daha İyiyi Arıyoruz

Bireylerdeki yaratıcı potansiyelin kurumun yaratıcı ve yenilikçi gücünü oluşturduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli açığa çıkartarak yapılmayanı yapmak, yaptığımızı ise daha iyi yapmak temel bakış açımız. Yaratıcılık, yenilikçilik ve inovasyonu gizli kaldıkları zihinlerden gün ışığına çıkartıyor ve değer yaratıyoruz. İş mükemmelliğini hedefleyen kalite anlayışımızla, işi ve iyileştirmeyi bir bütün olarak görüyor ve geliştirmeyi sürekli kılmak istiyoruz.

İlişkilerimizin Temeli Güvene Dayanıyor

Sadece kurum içinde değil, ilişki içinde bulunulan tüm kurum, kuruluş ve kişilerle hukuk ve ahlak kuralları içerisinde çalışıyor; uzun süreli karşılıklı anlayış, dürüstlük ve saygıya dayanan ve iyi niyeti koruyan bir ilişki kurmaya özen gösteriyoruz.

Uzmanlık ve İleri Teknoloji : Bilgiyi koruyarak uzmanlık çalışmalarını destekliyoruz. Bilimsel kayıtları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, yenilikleri uygulamalara adapte ederek güncelliğini sürdürüyoruz.

Süreç Performans Yönetimi : Tıbbi ve idari süreçlerle ilgili takip edilen performans gösterge sonuçlarında şeffaflığı gözetiyoruz. Sağlık bakımına erişim ve tıbbi süreçlerle ilgili çıktılarda farklılıkları azaltmaya yönelik iyileştirme çalışmaları yaparak verimliliği artırarak israfı önlüyoruz.

Risk Yönetimi : Tıbbi ve idari risklere karşı önleyici çalışmalar yapıyor, riskleri belirleyerek gerekli önlemleri alıyoruz.