Özellikli Hizmetler
10 Mayıs 2022

Yoğun Bakım Kliniği
Koroner Anjiyografi
Kemoterapi Hizmetleri
Palyatif Bakım Ünitesi
Fizik Tedavi Ünitesi
Diyaliz Ünitesi
Uyku Laboratuvarı
Anne ve Bebek Dostu Hastane
Yanık Tedavi Ünitesi
Doğum Hizmetleri
Tıbbi Genetik
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)
Sağlık Bakanlığı Özellikli Sağlık Hizmetleri
Evde Sağlık Hizmeti