Kalite Yönetim Biriminin Görev Tanımı
12 Ekim 2023

YETKİLER
       
 Öz değerlendirme sürecini yönetmek.
 
Doküman yönetim sürecini yönetmek.


TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLARI


       Çalışmalarını Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik doğrultusunda yürütür.
Sağlık Hizmet Kalite Standartları bağlamında yaptığı çalışmalar;


SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları ve takipleri yapar.

Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.

Öz değerlendirmeleri yönetir.

Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

Hasta ve çalışan memnuniyet anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerin alınması gibi) yönetir.

SKS çerçevesinde doküman yönetim sürecini yürütür.

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır, takibini yapar. 

Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapar. 

Güvenlik kodları (Mavi-Pembe-Beyaz- Pembe) süreçleri yönetir.

Uygun gördüğü birim sorumlularını ''Bölüm Kalite Sorumlusu'' olarak tanımlar. SKS Kapsamındaki çalışmaları Bölüm Kalite Sorumluları ile koordineli bir şekilde yürütür.