Kalite Yönetimi
12 Ekim 2023

Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda; hasta ve çalışan memnuniyetine odaklı, sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak kaliteli hizmet sunmak ve çalışanların bu anlayış ile hizmet sunmasını sağlamak.

Bu bağlamda;

Hasta ve hasta yakını ile anlaşmalı kurumların beklenti ve isteklerini ölçmek ve memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için prosesler belirlenir. Bu proseslerin performansları ölçülerek iyileştirme faaliyetleri planlanır.

Kurumumuzda kalite yönetim sistemi çalışmaları tüm birimlerde ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda tüm çalışanların kalite yönetimi, kalite iyileştirilmesi konularında bilgi sahibi olmaları için sürekli eğitimler düzenlenir ve uygulanır. Çalışanların kalite iyileştirme çalışmalarına katılımı desteklenir ve teşvik edilir.

Çağdaş ve gelişmiş teknoloji kullanılarak hızlı ve doğru tanı ve tedaviyi gerçekleştirmek hedeflenir. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun şekilde çalışmak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların sorumluluğundadır.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminin yayınlamış olduğu kalite politikası hastanemizin amacına uygun olarak belirlenmiştir. KYS'nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve şartlara uygunluk taahhüdü içermektedir. Kalite hedefleri oluşturulması ve gözden geçirilmesi için çerçeve oluşturmaktadır. Sürekli uygunluk için gözden geçirilmekte, tüm çalışanlara iletilmesi ve anlaşılabilmesi sağlanmaktadır.

Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları:

 • Maliyet ve zamandan tasarruf
 • Müşteri odaklı hizmet sunumu
 • Daha az müşteri şikayetleri
 • Kaynakların optimum kullanımı
 • Sağlıklı bilgi akışı
 • Yönetim kolaylığı
 • Kaliteli hasta bakımı sağlamak
 • Kaliteyi geliştrimek ve iyileştirmek için personelde liderlik bilincinin oluşması
 • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak
 • Eğitim çalışmalarının sürekliğinin sağlanması
 • Kalite Yönetim Prensipleri
 • Müşteri Odaklılık
 • Kuruluşlar mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarına uymalı,müşteri beklentilerini de aşmak için çabalamalıdır.

Liderlik

Liderler, kuruluşun amacını ve yönünü belirlerler. Kuruluşun amaçlarının başarılması için kişilerin katılımını sağlayacak ortam oluşturulmalıdır.

Kişilerin Katılımı

Çalışanlar bir kuruluşun temelidir. Çalışmalara tam olarak dahil edilmeleri kendi yeteneklerini kuruluşun yararına kullanmalarını sağlar.

Proses Yaklaşımı

Uygun kaynaklar ve faaliyetler bir proses olarak yönetilirse istenilen sonuçlara daha etkin olarak ulaşılabilir.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Belirli bir amaç için birbiriyle ilişkili proseslerin oluşturulduğu sistemin belirlenmesi, anlaşılması, yönetimi kuruluşun etkinliğini ve verimliliğini arttırır.

Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme kuruluşun en kalıcı amacı olmalıdır.

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

Etkin karar verme, verilerin ve bilgilerin analizine bağlıdır.

Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri

Kuruluş ve tedarikçileri birbirinden bağımsız olmalarına rağmen karşılıklı faydaya dayanan ilişki değer yaratır.

Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan Toplam Kalite Yönetimi yukarıda sayılan ilkeler benimsenip uygulandığı takdirde kuruluşta dinamizmin ve gelişimin sağlanmasında başarılı olur