Hasta Hakları
30 Ocak 2024

HASTA HAKLARI


Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye,

Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kurulusunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve / veya durdurulmasını istemeye,

Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortama almaya,

Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık görme: Saygı, özen gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Müracaat, şikâyet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya,

Sürekli hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Hasta Sorumlulukları

· Hastanın doktorunu ismiyle tanımak, önerdiği tedaviyi anlamak ve reçete ettiği ilaçları uygulamak, en başta gelen sorumluluklarından biridir. Yeterince açıklama yapılmadığını hissettiği veya konuyu iyice anlamadığı zaman, konu hakkında tamamen aydınlanıncaya kadar soru sormakla yükümlüdür.

· Hasta, tıbbi durumu hakkında doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur. Şikâyetlerini mevcut veya geçirdiği bulaşıcı hastalıkları, ameliyatları, uygulanan tedavileri kullandığı ilaçları ve alışkanlıkları eksiksiz ve açık bir biçimde anlatmalıdır.

· Hasta, tedavi uygulamaları süresince durumunda meydana gelen anlık değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni şikâyetleri tedavisinden sorumlu hekim veya hekimlere bildirmekle yükümlüdür.

· Hasta, tanı ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde karşılamakla yükümlüdür. Tedavi giderleri bağlı olunan kurum tarafından karşılanıyorsa, hasta kurum bilgilerini doğru olarak bildirmekle ve istendiğinde belgelemekle sorumludur.

· Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak kuruma ait demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.

· Hasta, planlanan tedaviyi reddettiği veya hekimin talimatlarına uymadığı takdirde doğacak sonuçlardan sorumludur.

Hasta Hakları İle İlgili Başvurularınız

Hasta hastanemizden aldığı hizmetler sırasında ve hastanenin dışarıdan satın aldığı hizmetlerden faydalandığında karşısına çıkan hak ihlalleri ve yaşadığı sıkıntılar sonucunda yapacağı şikayet ve önerilerini hasta hakları birimine yapar. Bu tür bir durumda hastalarımız ve yakınları Hasta İletişim Birimi Sorumlusuna başvurabilir.

Ana bina Hasta Hakları İletişim Birimi Poliklinik Zemin Katında bulunmaktadır.   

Hasta ve Çalışan Görüş, Öneri Kutuları

Görüş ve Önerilerinizi Poliklinik Binaları, Yataklı Servisler ve Acil Serviste bulunan kutular ve kutu yanlarındaki formlar aracılığı ile yapabilirsiniz. (Formlarda İletişim bilgilerinizi doldurmanız halinde konunuz ile ilgili tarafınıza bilgi verilecektir) Yapılan istek ve öneriler değerlendirmeye alınacak ve çözümü gerekenler mümkünse çözümlenecektir. Hastalarımızın ve personelimizin öneri ve istekleri bizim için önemlidir.

 

Hastane İletişim Bilgileri

Tel: 0452 2250185

Fax: 0452 2250190

E Posta:ordudhs8@saglık.gov.tr

https://ordueah.saglik.gov.tr/

Adres: Bucak, Nefsi Bucak Cd. No:94/1, 52200 Altınordu/Ordu