T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Politikamız

Güncelleme Tarihi: 01/03/2018


KalitePolitikamız

Hastasağğıalanındaöncü bir kuruluşolmakamacıyla;

 Hastalarımızınveyakınlarınınmemnuniyetinien üst düzeydetutmayı,

Esoteknolojik gelişmelere paraleolaraçaşanların niteliğineğitimlerle geliştirereverilen hizmetuyarlama ve çaşamemnuniyetinsağlamayı,

ToplaKalite Yönetimfelsefesini vsürekli gelişmeyi,

 Çevrsağğına duyarlılığı

 Yasamevzuatlaruyguolarasağk hizmeti vermeyi

İlke edinmiş bir kuruluş olmak kalite politikamızdır.

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

Misyonumuz

Bisağk hizmetveğitimde;

Hastalarımızİçin: İnsanın temehaklarından birolan güvenirlive hızlı sağlıhizmetini

Tıbbi vetik kurallarbağ kalarak kalitinancımızlbütünleştireresunmak.

Asistan Hekimlerimiİçin: Çağdaş eğitiml,insani ilişkilede sosyal iletişimive bilimsealanda araştırmacılığıönemini kavraş temebecerilerle donatılmış, uzmahekimleyetiştirmek.

Toplumumuz İçin: Ulusal sağlık politikaları vbelirlenestratejileruygun, kolaulaşabilir,

Verimli vetkisağk hizmetsunmaiçivarız
V
izyonumuz

Ordu Eğitim vAraştırma Hastanesi;

Hasta vçaşan gereksinimlerini çağın gereklerine uygun olarak karşılayan bir yapıya sahip, kendi alanlarında girişimci, araştırmacı, yenilikçi, liderlik yeteneğine sahip uzman hekimler yetiştiren, sürekli yenilenen ve ileri teknolojileri hızla kullanan dünya standartlarında sağlık hizmeti vererek başkentin ve ülkenin en kaliteli, en güvenilir sağlık hizmetini en eğitimli personel ile sunan, dünya çapında bilimsel çalışmaların yapıldığı, bir merkez haline gelmektir